Một số kỹ năng mềm cho sinh viên mới ra trường

Tùy vào mỗi lĩnh vực, mà các nhà tuyển dụng có yêu cầu tuyển dụng khác nhau. Trong cuộc sống hiện nay, chỉ giỏi chuyên môn thôi là chưa đủ mà bạn cần phải có kỹ năng mềm. Sinh viên mới ra trường cũng vậy, ngoài chuyên môn ra thì…

Continue reading